Deze juridische kennisgeving valt onder het Duitse recht.

Juridische kennisgeving


Informatie volgens §5 TMG:

Verantwoordelijke:

Evolime GmbH
Gewerbestraße 4D
67251 Freinsheim

Vertegenwoordigd door:
Dr. Marcel Bücker
Dr. Thomas Robbert
Contact: info@one-k-wheels.com
Registratie: HRB 67772 – Amtsgericht Ludwigshafen
BTW-nummer: DE328820144

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's en de algemene wetgeving. Wij zijn echter niet verplicht om volgens §§ 8 tot 10 TMG verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis hebben van een specifieke overtreding. Bij het vernemen van dergelijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een overtreding niet redelijk. Bij het vernemen van schendingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gecreëerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Bij het vernemen van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van gepubliceerde contactgegevens in het kader van de wettelijke verplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

Rechtsgevolgen van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.